31 January, 2008

Same old shit

In timp ce populimea chiţăie de foame pe străzi, Marele Lider (versiunea 2.0) vinde "duşmanilor" maşini pe dolari!
Sună cunoscut, nu?

No comments: